خیار مجلس

خیار مجلس چیست؟

در معاملات ملکی افراد بر اساس قراردادی که تنظیم نموده اند متعهد میشوند اقداماتی را جهت خرید،رهن یا پیشخرید انجام دهند.برخی مواقع ممکن است افراد به دلایلی از معامله منصرف شوند و بخواهند معامله را برهم زنند.فسخ یکطرفه براحتی امکان پذیر نیست و حتما باید دو طرفه باشد.

در بعضی موارد خاص به سبب شرایط ایجاد شده و قرارگیری معامله همسو با خیارات معامله میتوان یکطرفه عمل فسخ را انجام داد.

خیارات معامله

منظور از خیار در معامله،اختیاراتی است که فرد برای فسخ قرارداد خواهد داشت.برخی مواقع بسته به شرایط مانند کلاهبرداری یا متضرر شدن یکی از طرفین بدون رضایت طرف مقابل میتوان قرارداد را فسخ کرد.به این اختیاری که به فرد برای فسخ قرارداد داده میشود اختیار فسخ گفته میشود.

خیار مجلس

اختیار فسخ معامله در جلسه تنظیم قرارداد را خیار مجلس میگویند.یعنی در زمان تنظیم قرارداد و تا قبل پایان عقد و تنظیم قرارداد طرفین میتوانند بدون در نظر گرفتن رای دیگری معامله را برهم زنند و اقدام به فسخ کنند.

شرایط خیار مجلس:

الف)خیار مجلس بدون نیاز به ارائه مدرک و دلیل قابل استفاده میباشد.

ب)اختیار مجلس تا زمانی برقرار است که طرفین از جلسه مربوط متفرق نشده باشند.

پ)در صورت پایان جلسه چنانچه بررسی موارد ادامه داشته باشد و تصمیم گیری پیرامون معامله در جریان باشد گویای عدم جلسه است و خیار مجلس هم چنان برقرار خواهد بود.

خیار مجلس قابل اسقاط است؟

بسته به شرایط معامله امکان اسقاط آن وجود دارد.از جمله شرایط سقوط اختیار مجلس میتوان استفاده از عبارت اسقاط کافه خیارات در قرارداد مربوطه،متفرق شدن طرفین معامله و تصرف را یادآور شد.

اگر هنگام تنظیم قرارداد عبارت اسقاط کافه خیارات درج شود اختیار فسخ از بین رفته و طرفین نمیتوانند ادعایی داشته باشند.از موارد دیگر که موجب از بین رفتن اختیار میشود،میتوان به تصرف طرفین بر پول یا ملک یکدیگر میباشد.یعنی اگر خریدار پولی به حساب فروشنده واریز کند،فروشنده با دریافت پول حق مجلس را از خود ساقط میکند.

 

مثل همیشه ممنونیم از همراهی شما عزیزان و امیدواریم مقاله براتون مفید بوده باشه.درصورت تمایل از مقاله “اقاله چیست” را مطالعه کنید.

به این مطلب امتیاز دهید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!