هیئت مدیره جدید برج های چهارگانه نزاجا

خیر مقدم خدمت تمامی همراهان برلیان

امروز 1402/03/18 طی رای گیری اعضا تعاونی سپهر اداره مهندسی نزاجا در پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش ، پهنه C چیتگر ، با شمارش آرا اعضا حاضر در جلسه ، آقایان علیرضا کریمی ، محمد خدادادی ، بهرام تاج الدینی ، مهندس رشیدی و مهندس کمالی اردکانی به عنوان اعضا هیئت مدیره و جناب آقای مهندس وروایی به عنوان بازرس تعاونی منتصب گردیدند.

همچنین در همین روز هیئت مدیره جدید به عنوان خبر خوش به رای دهندگان مژده بر احتمال تحویل موقت برج نارنج 7 و اتمام سفتکاری در برج نارنج 1 در سال جاری را دادند.

4.2/5 - (9 امتیاز)
خانهواتساپپیامکتماس