باغ ملی گیاه شناسی ایران

توضیحات بخش های مختلف باغ ملی گیاه شناسی

درسال ۱۳۴۷با اختصاص زمینی به مساحت حدود۱۵۰ هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه چیتگر عملیات اجرایی باغ گیاه شناسی ملی آغاز شد.
در طی سالهای ۱۳۷۰تا۱۳۸۵ بیشترین توسعه باغ گیاه شناسی انجام شد وکلکسیونهای زاگرس،البرز،چین وژاپن،آربوراتوم،گیاهان دارویی،اروپا،آمریکا،قفقاز،هیمالیا، سیستماتیک،باغ میوه،گلخانه جنوب ایران،میدان مرکزی،باغ رز و باغ ایرانی تکمیل گردیدند همچنین تکمیل و توسعه کلکسیونهای موجود از قبیل جنگل خزری،بخش جنگل وگردشگاه،احداث مسجد و مرکز فرهنگی باغ گیاه شناسی ملی ایران و توسعه وتکمیل سیستم های شبکه ابیاری تحت فشار انجام شد.

رویشگاه خزر

این قطعه با حدود ۷ هکتار وسعت از دریاچه،رودخانه ومجموعه گیاهان بومی جنگلهای خزری تشکیل شده است.مهمترین درختان مشتقر شده در این رویشگاه بلندمازو،انجیلی،توسکا،ممرز،نمدار وسرخدار می باشند.این بخش به نحوی طراحی شده که تداعی کننده جنگل های شمال ایران باشد.

رویشگاه زاگرس

این قطعه الگوی کوچکی از جنگل های طبیعی زاگرس بوده وعناصر اصلی درختی سازنده قطعه سه گونه از جنس بلوط به نام های برودار یا بلوط ایرانی مازودار و وی ول می باشد.

جنگل و گردشگاه

این مجموعه در ضلع شمالی باغ و در بخشی به مساحت ۲۴هکتار قرار دارد ومتشکل از درختان ودرختچه هایی است که به روشی ویژه کاشته شده اند به این ترتیب که از گونه های با شاخ وبرگ روشن در ضلع شمالی وگونه های با شاخ وبرگ تیره درضلع جنوبی قطعه مستقر شده است.

باغ میوه های بومی

باغ میوه ودریاچه ذخیره آب آن که از طریق رودخانه ای به دریاچه خزر ارتباط دارد در ضلع شمالی باغ گیاه شناسی واقع شده در این باغ سعی شده تا ارقام متنوعی از میوه های بومی ایران جمع آوری و نگهداری شود ودر مجموع تعداد ۸۴۵اصله درخت و درختچه در این مجموعه وجود دارد.

باغ رز

در باغ رز انواع رزهای مینایتور و هیبریدی و فلوریباندا با تنوع رنگی بسیار زیبا کشت شده است از هریک از انواع رز از گروه های مختلف کلیه ارقام موجود درکشور تهیه و کشت شده است.

باغ صخره ای و گیاهان زینتی

این کلکسیون با مساحت حدود ۵/۶هکتار شامل آبشار،دریاچه وصخره است و سعی شده که چشم اندازی طبیعی رامنعکس کند.در این باغ مجموعه ای از گیاهان زینتی خارجی،صخره ای،آبزی،،درختان و درختچه های مختلف انتخاب وکاشته شده است.

آربراتوم

این مجموعه گیاهی در ضلع جنوب غربی باغ گیاه شناسی ملی ایران با مساحت ۱۳هکتار احداث شده است.طراحی این بخش با ایجاد پستی و بلندی ها واحداث دو دریاچه چشمه و برکه ای که ارتباط این مجموعه آبی را توسط جوی آبی برقرار می سازد.

باغ سیستماتیک

این باغ با مساحتی در حدود۸/۵هکتار مکانی است که در آن گیاهان تیره های مختلف بر اساس سیرتکاملی و روابط فیلوژنی بین آنها کاشته شده است.

چین و ژاپن

این قطعه با الگوگیری و استفاده از ویژگی های خاص سبک باغ سازی خاور دور طرح باغ چین و ژاپن در زمینی به مساحت۳/۲هکتار به اجرا در آمده وگیاهان بومی کشور های چین و ژاپن در آن کاشته شده اند.این قطعه در روز درخت کاری سال۱۳۷۴ توسط رئیس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید.

اروپا

کلکسیون گیاهی اروپا با مساحت۴/۲هکتار مجموعه ایست از پوششهای درختی،درختچه ای و گیاهان علفی بومی این قاره که با الهام از معماری باغهای اروپا طراحی شده است.

گیاهان دارویی

درزمینی به مساحت ۵هکتار مجموعه ای ار گیاهان دارویی وصنعتی با توجه به کاربردهای آنها در قطعات مجزا کشت شده است.

آمریکا

کلکسیون گیاهی آمریکا در وسعتی حدود۱/۴هکتار از جمله مجموعه های گیاهی خارجی در باغ گیاه شناسی ملی ایران است این قطعه مجموعه ای از پوشش های درختی،درختچه ای و گیاهان علفی چمنزارهای آمریکای شمالی است.

5/5 - (1 امتیاز)
خانهواتساپپیامکتماس