معرفی برج های تعاونی مسکن نیروزمینی در شهرک شهید خرازی منطقه 22 تهران دریاچه چیتگر

جزئیات

توضیحات

جهت اطلاع و استعلام به روز قیمت ها و رتبه در پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی ( تعاونی مسکن نیروزمینی ) با ما تماس بگیرید

09120703506 – ۴۶۰۵۳۱۶۸
مسکن برلیان مرکز تخصصی معاملات پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی ( تعاونی مسکن نیروزمینی )

کارشناس تخصصی خرید و فروش امتیاز یا واحد های مسکونی در پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی ( تعاونی نیروزمینی ) : محمد فتحی

تعاونی مسکن نیروزمینی سپاه در پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی دارای 700 واحد مسکونی میباشد

تعاونی مسکن نیروزمینی در شهرک شهید خرازی سپاه دارای بلوک های میباشد a11 . a6 . a5 . a12 . b5 . b6 . b11 . b12

جهت اطلاع و استعلام به روز قیمت ها و رتبه در تعاونی مسکن تعاونی مسکن نیروزمینی در پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی سپاه با ما تماس بگیرید

09120703506 – ۴۶۰۵۳۱۶۸
مسکن برلیان مرکز تخصصی معاملات شهرک شهید خرازی سپاه

کارشناس تخصصی خرید و فروش شهرک خرازی سپاه : محمد فتحی
.

مرحله ی کاری بلوک های تعاونی مسکن تعاونی مسکن رزمندگان شهرک شهید خرازی سپاه :

در حال حاظر بلوک های تعاونی مسکن نیروزمینی در پروژه شهرک شهید خرازی در حال انجام نما میباشد.

نقل و انتقال در پروژه مسکونی شهید خرازی سپاه تعاونی مسکن نیروزمینی

تعاونی مسکن نیروزمینی جز تعاونی هایی میباشد که نقل و انتقال را ازاد گذاشته و نقل و انتقال داخل دفتر تعاونی انجام میگردد

جهت اطلاع و استعلام به روز قیمت ها و رتبه در تعاونی تعاونی مسکن نیروزمینی شهرک شهید خرازی سپاه با ما تماس بگیرید

09120703506 – ۴۶۰۵۳۱۶۸

مسکن برلیان مرکز تخصصی معاملات پروژه یا برج های مسکونی شهرک شهید خرازی سپاه

کارشناس تخصصی خرید و فروش شهرک خرازی سپاه ( تعاونی مسکن تعاونی نیروزمینی ): محمد فتحی

————————————————————————————————————–
ویرایش دی ماه :
قابلیت به نام شدن در دفتر تعاونی از جمله مزایای ارزشمند تعاونی مسکن نیرو زمینی بود به طوری که تفاوت قیمتی چشم گیری با امتیاز های غیر قابل نقل و انتقال در دفتر تعاونی داشت ولی اخیرا بنا به اینکه سایر تعاونی های سازنده شهرک شهید خرازی نیز اخیرا هیچ گونه ممنوعیتی برای نقل و انتقال ندارند سبب شده که قیمت امتیاز های این تعاونی فرق چندانی با سایر تعاونی ها ندارد ولی باید دقت داشت که نظر به نزدیک شدن به ایام انتخاب واحد و به طبع افزایش قیمت پس از انتخاب واحد ، میزان تقاضا روز به روز از میزان عرضه بیشتر شده که همین موضوع باعث افزایش قیمت امتیاز های این پروژه و اللخصوص تعاونی مسکن نیروزمینی سپاه شده است .

—————————————————————

ویرایش خرداد ۱۳۹۹

تعاونی مسکن نیروزمینی بلوک های در حال ساخت خود در شهرک شهید خرازی سپاه را در مرحله ی اجرای نما به ۸۰ درصد پیشرفت کار رسیده ، همچنین تعاونی مسکن نیروزمینی در مرحله ی مشاعات برج به ۷۰ درصد پیشرفت کار رسیده .
تعاونی مسکن نیروزمینی طی ماه های اتی انتخاب واحد میکند و طبقه و واحد اعضای تعاونی مسکن نیروزمینی مشخص میشود و از حالت خرید و فروشی امتیاز خارج شده و به صورت متری خرید و فروش میشود

مسکن برلیان مرکز تخصصی معاملات پروژه یا برج های مسکونی شهرک شهید خرازی سپاه ( تعاونی مسکن نیروزمینی )

کارشناس تخصصی خرید و فروش شهرک خرازی سپاه ( تعاونی مسکن تعاونی نیروزمینی ): محمد فتحی

۰۹۱۲۰۷۰۳۵۰۶

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در مورد شهرک شهید خرازی سپاه تماس بگیرید .

لینک کوتاه: https://berlian22.com/TnzUI