معرفی تعاونی مسکن لشگر 27 یا محمد رسول الله ، مشاور املاک شهرک شهید خرازی سپاه

جزئیات

توضیحات

جهت اطلاع و استعلام به روز قیمت ها و رتبه در پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله ) با ما تماس بگیرید

09120703506- ۴۶۰۵۳۱۶۸
مسکن برلیان مرکز تخصصی معاملات پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله )

کارشناس تخصصی خرید و فروش امتیاز یا واحد های مسکونی در پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله ) : محمد فتحی

تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله ) در پروژه یا برج های شهرک مسکونی شهید خرازی سپاه دارای 464 واحد مسکونی میباشد..

تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله )مسلح در شهرک شهید خرازی سپاه دارای بلوک های میباشد d1 . d2 . d3 . d4 . a15 . a16 . b15 . b16

جهت اطلاع و استعلام به روز قیمت ها و رتبه در تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله )در پروژه یا برج های شهرک شهید خرازی سپاه با ما تماس بگیرید

09120703506 – ۴۶۰۵۳۱۶۸
مسکن برلیان مرکز تخصصی معاملات شهرک شهید خرازی سپاه

کارشناس تخصصی خرید و فروش شهرک خرازی سپاه : محمد فتحی

رزومه کاری تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله ): تحویل 102 واحد مسکونی در شهرک شهید باقری

مرحله ی کاری بلوک های تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله )شهرک شهید خرازی سپاه :

در حال حاظر بلوک های تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله )در پروژه شهرک شهید خرازی در حال انجام نما بلوک ها میباشد .

نقل و انتقال در پروژه مسکونی شهید خرازی سپاه تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله ):

تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله )جز تعاونی هایی میباشد که نقل و انتقال را بسته و نقل و انتقال فقط از طریق وکالت نامه و چک تضمین انجام میشود.

جهت اطلاع و استعلام به روز قیمت ها و رتبه در تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله )شهرک شهید خرازی سپاه با ما تماس بگیرید

09120703506- ۴۶۰۵۳۱۶۸

مسکن برلیان مرکز تخصصی معاملات پروژه یا برج های مسکونی شهرک شهید خرازی سپاه

کارشناس تخصصی خرید و فروش شهرک خرازی سپاه تعاونی مسکن لشگر 27 ( محمد رسول الله ): محمد فتحی

————————————————————————————————————–
ویرایش دی ماه :
طبق آخرین گفته های تعاونی های سازنده ، بخشی از انتخاب واحد در این پروژه قبل از عید نوروز انجام خواهد شد که همین موضوع سبب شده که قیمت امتیاز های این پروژه رو به افزایش باشد.
برای مشاوره صادقانه در پروژه شهید خرازی سپاه ، تعاونی مسکن لشگر 27 با مشاورین املاک برلیان تماس حاصل فرمایید.
09120703506
02146053168
کارشناس – فتحی

لینک کوتاه: https://berlian22.com/uK8fC